Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Polska Sobotnia Szkola

im. Mikolaja Kopernika

w Sarasocie

O nas - Kontakt

Język Polski, Tradycja i Kultura

Język ojczysty to bezcenne dobro każdego narodu. Wyraża się w nim jego zbiorowa pamięć, tradycja, historia i kultura. Język jednoczy naród, pozwala budować jego moralną siłę i trwać mimo zmiennych kolei losu. Jako synteza wartości narodowych stanowi podstawę tożsamości narodu. Język polski, ukształtowany przez wieki naszych dziejów, należy do narodowej skarbnicy kultury. Broniliśmy go, gdy był zagrożony.Po utracie niepodległości zaborcy eliminowali język polski ze szkół i urzędów. Chcieli w ten sposób zapanować nad społeczeństwem polskim nie tylko politycznie, ale także kulturowo.

Tradycja to nasze największe dziedzictwo, które zobowiązani jesteśmy przekazywać z pokolenia na pokolenie. To część naszej kultury. To to, co wyróżnia nas spośród innych narodów. 

Kultura to ogół zasad, reguł i sposobów ludzkiego działania, wytworów ludzkiej pracy oraz twórczości stanowiący zbiorowy dorobek społeczeństw ludzkich rozwijający się i przekształcający w procesie historycznym. Styl życia i mentalność Polaków kształtowały się przez ponad tysiąc lat. Zarówno tradycji świata łacińskiego, jak i bizantyjskiego - w wyniku dialogu zamieszkujących Polskę narodowości. Dzięki kulturze, która utrzymuje się w środowiskach, mamy wiele informacji o tym, jak kiedyś żyli nasi przodkowie. Jest to również ważne w relacjach międzyludzkich, a wspólne tradycje czy obyczaje zbliżają.

W staraniach, by nie zapominać tych polskich korzeni, by pogłębiać wiedzę o ojczystej ziemi, jej historii, jej bohaterach, o jej kulturze, nauce, sztuce w każdej jej dziedzinie,o tradycji, o wielkich Polakach, którzy swoją pracą, intelektem i talentami rozsławiają imię Polski na świecie również i my - społeczność polska miasta Sarasota pragniemy mieć swój czynny udział. 

Program Polskiej Sobotniej Szkoły obejmuje naukę języka polskiego w piśmie i mowie poznanie tradycji i zwyczajów polskich oraz naukę historii i geografii Polski. Nasi wykwalifikowani nauczyciele z dużym zapałem i poświęceniem uczą nasze dzieci zamiłowania do Polski i jej języka.

Szkoła oferuje nastepujace klasy, ktore sa oparte na umiejętnościach języka polskiego:  

Klasa zerowa - Pani Anna Klimowska

Klasa pierwsza - Pani Marta Frankowska

Klasa druga i trzecia - Pani Mariola Kowalik

Klasa czwarta i piata  - Pani Lidia Piwowarczyk

Klasa piata i siodma - Pani Janina Orloff

Dyrektor Szkoły: Pani Janina Orloff

Rok szkolny trwa od września do maja.Zajęcia lekcyjne odbywają się w soboty w godzinach 9:30-1:00 z 30-to minutową przerwą na zabawę i przekąski (11:00 - 11:30 )

*Opłata szkolna nie uwzględnia opłaty za podręczniki oraz przechowywalni.

Adres korespondencyjny:

Polish Saturday School, Inc.

P.O. Box 20492

Sarasota, FL 34276

   Zobacz i polub nas na Facebook: https://www.facebook.com/polskaszkolasrq/

This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Dziekujemy za kontakt z nami. Postaramy sie o szybka odpowiedz.

Incarnation Catholic Church

2911 Bee Ridge Rd

Sarasota FL 34239